Voldoen aan Europese Kaderrichtlijn Water en ZwemwaterrichtlijnToelichting

G

Kwaliteit

In 2021 zijn de zwemwaterlocaties aangewezen door de provincie en door de RUD gecontroleerd op veilige en hygiënische omstandigheden. Rijkswaterstaat en het waterschap hebben de benodigde monitoring van de zwemwaterkwaliteit uitgevoerd.