Subdoel: Voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water en de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s

In de Omgevingsverordening is de bescherming van grondwaterbeschermingsgebieden vastgelegd; de toestand wordt gevolgd via monitoring.Toelichting

G

Kwaliteit

De grondwaterbeschermingsgebieden zijn meegenomen in de update van de omgevingsverordening.

(de begrenzing is geborgd en beschikbaar via Open Data portaal Zeeland)