Toelichting

G

Kwaliteit

In het afgelopen jaar is o.a. het hospitality pact verder doorontwikkeld met medewerking van werkgevers. De provincie heeft hen hierbij ondersteund middels advisering en subsidiering. De andere pacten, zoals het onderwijspact (RAP) en het zorgpact kennen concrete actielijnen die ook het afgelopen jaar ten uitvoer zijn gebracht; de rol van de provincie betrof hierbij m.n. advisering en koppeling/verbinding.