Toelichting

G

Kwaliteit

De omgevingsvergunning afwijking rijksinpassingsplan is definitief geworden. De aanvraag voor de activiteit bouwen van de panoramatoren wordt apart gedaan.