Toelichting

G

Kwaliteit

Er is vanuit de Regio Deal subsidie verleend aan Bouwend Zeeland voor de training van installateurs in nieuwe duurzame technieken. Deze training is in 2021 afgerond. In 2021 is, opnieuw vanuit de regiodeal, subsidie verleend aan Bouwend Zeeland voor een vervolg op deze training.  De website van Energiek Zeeland, waar in 2018 vanuit de regio deal subsidie is verleend, is in 2019 online gegaan. Na een moeilijke start, veroorzaakt door dat corona de huisbezoeken van de duurzaamheidsambassadeurs onmogelijk maakte, is in de loop van 2021 het adviseren van huiseigenaren over duurzaamheidsmaatregelen weer op gang gekomen. Vanuit de Regiodeal is in 2020 subsidie verleend aan het Warmtefonds. Het doel is om het gebruik van de duurzaamheidsleningen in Zeeland te stimuleren door een verlaging op de rente van de lening voor Zeeuwse huiseigenaren. Hierbij is tot eind 2021 voor 181 woningen een lening verstrekt.