Toelichting

G

Kwaliteit

Flexwonen is als actielijn Flexibele Schil onderdeel van de Zeeuwse Woonagenda. Samen met de gemeenten is de huisvestingsvraag van de verschillende aandachtgroepen per regio in beeld gebracht, inclusief welk deel in potentie zou willen of kunnen wonen in flexwoningen. De Zeeuwse gemeenten is gevraagd innovatieve pilots rond flexwonen aan te dragen die in aanmerking kunnen komen voor subsidie van de provincie. Er zijn 2 geschikte pilots in beeld. Een pilot in Renesse is al gerealiseerd. Andere pilots volgen nog. Voor regio De Bevelanden is het Expertteam Woningbouw van de RVO ingeschakeld. Het expertteam adviseert de regio over een goede aanpak voor de realisatie van 300 flexwoningen voor starters.