Zeeuwse evenementen op het gebied van cultuur, muziek, sport, en de Provinciale relatie-evenementen inzetten als middel om de doelstellingen op het gebied van imagoverbetering en regiomarketing te bereiken. Hiervoor worden subsidies verleend en sponsorovereenkomsten gesloten met organisatoren van evenementenToelichting

O

Kwaliteit

Door Covid19 zijn er in 2020 maar weinig evenementen door gegaan en dus konden ze ook maar in beperkte mate ingezet worden voor regiomarketing. Met enkele organisatoren is nog wel samengewerkt bij digitale versies van het evenement (o.a. Concert at Home)