Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Conform artikel 28 lid d behoort een overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen opgenomen te worden in de jaarrekening. Onderstaande tabel geeft de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan per reserve.

Bedragen x € 1.000 Begroting 2020 voor wijziging Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020
Naam reserve Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Bestemmingsreserve WST en Sluikiltunnel 14.269 18.406 4.137 15.130 18.381 3.251 15.130 18.203 3.073
Dekkingsreserve verbouwing Zws museum - 200 200 - 200 200 - 200 200
Dekkingsreserve Gistpoortgebouw - 102 102 - 102 102 - 102 102
Dekkingsreserve Schuytvlot - 156 156 - 156 156 - 156 156
Dekkingsreserve Mauritsfort - 95 95 - 95 95 - 95 95
Dekkingsreserve FF aanlandingsvoorzieningen - 153 153 - 153 153 - 153 153
Dekkingsreserve FF gebouwen en terreinen - 92 92 - 92 92 - 92 92
Dekkingsreserve wegsteunpunt 's Heerarendskerke - 67 67 - - - - - -
Reserve Marinierskazerne 500 - -500 - - - - - -
Dekkingsreserve wegeninvesteringen - - - - 83 83 - 83 83
Dekkingsreserve gebouw G - 71 71 - 24 24 - 24 24
Dekkingsreserve N286 landbouwroute - 17 17 - - - - - -
Dekkingsreserve Nautische centrale Vlissingen - 27 27 - 27 27 - 27 27
Dekkingsreserve gladheidsbestrijding - 15 15 - 15 15 - 15 15
Dekkingsreserve IT-infrastructuur - - - - 100 100 - 100 100
Totaal structurele toevoegingen 14.769 19.401 4.632 15.130 19.428 4.198 15.130 19.250 4.020
en onttrekkingen aan de reserves