In 2021 zijn alle basisscholen in Zeeland (190) gescreend mbv de MQ-scan om inzicht te krijgen in de motorische ontwikkeling van kinderen (nulmeting). Toelichting

O

Kwaliteit

De Zeeuws brede motorische screening is begin 2020 voortvarend gestart waarbij ongeveer 1/4 van de leerlingen is gescreend. Helaas door de sluiting van het onderwijs en andere Corona-maatregelen de screening stil komen te liggen.  Met de nieuwe lockdown ligt dit weer stil.