Activiteiten: lezingen voor studenten, publiekslezingen, studentenexcursies aan RIAS door verschillende universiteiten, beursprogramma’s, organisatie uitreiking T.Roosevelt American History Award, organisatie internationaal congres (2018 New Diplomatic History,), organisatie publiekssymposium in samenwerking met UCR.Toelichting

G

Kwaliteit

Vanwege corona zijn niet alle activiteiten gerealiseerd zoals vooraf gepland. Sommigen activiteiten zijn van fysiek naar online omgezet, andere (zoals het publiekssymposium) zijn compleet vervallen. Voor deze vervallen activiteiten is in overleg met de Provincie een budgetneutraal coronaproof alternatief gevonden.
In het jaarverslag 2020 wordt duidelijk en puntsgewijs gerapporteerd over de gemaakte prestatieafspraken.