Toelichting

G

Kwaliteit

Aan beide organisaties is in 2020 een activiteitensubsidie verleend. Samen met financiering door het bedrijfsleven heeft dit geleid tot een flink aantal uitgevoerde activiteiten en nieuwe projecten, Hiermee is een bijdrage verleend aan de versterking van het Zeeuwse Foodcluster.