De uitwerking van de 8 programmalijnen uit de ‘Roadmap towards a climate neutral industry in the
Delta Region’ faciliteren we door lobby activiteiten en medefinanciering van haalbaarheidsstudies en
pilot/demoprojecten.Toelichting

G

Kwaliteit

In 2020 werd het SDR Regioplan 2030-2050 gepresenteerd, waarin de plannen die moeten zorgen voor een klimaatneutrale en toekomstbestendige Zeeuwse industrie zijn weergegeven. Concreet heeft dit zich vertaald in vier prioritaire programma's: Hydrogen Delta, Carbon Connect Delta, Spark Delta en Heat Delta. De Provincie heeft in 2020 binnen Smart Delta Resources een met name faciliterende rol gespeeld. Dit gebeurde, zowel bestuurlijk als ambtelijk, op het gebied van financiën, lobby/PA en coördinatie richting andere overheden.