Toelichting

G

Kwaliteit

In december 2017 startte het project ‘Circulair beleven’. Een project waarin de Zeeuwse verblijfsrecreatie kennis maakte met circulair bouwen als duurzaam alternatief voor de traditionele bouw. Zo’n tien ondernemers hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een subsidie aan te vragen binnen dit project. Het project is in december 2020 afgerond.
Daarnaast zijn we ‘observer’ partner in het Interreg 2 Zeeën project FACET wat zich richt op het stimuleren van ondernemers in de toeristische sector om nieuwe circulaire oplossingen toe te passen binnen hun bedrijf, zodat er nieuwe duurzame verdienmodellen ontstaan. Verder wordt gekeken naar circulaire toepassingen op het gebied van accommodaties, afvalreductie en circulaire bedrijfsvoering.
De afgelopen jaren zijn diverse initiatieven ontstaan op het vlak van circulair (recreatief) bouwen. Maar omdat de kennis van circulair bouwen versnipperd is, is het initiatief ontstaan voor een kennis- en innovatienetwerk circulair bouwen om zo de krachten te bundelen en de reeds opgedane kennis vast te leggen en te delen met Zeeuwse bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Dit netwerk is in juli 2019 van start gegaan.