Om de verkeersveiligheid te vergroten willen we werkgevers betrekken bij onze inspanningen. Werkgevers hebben immers een verantwoordelijkheid richting hun werknemers. Daarnaast hebben zij rechtstreeks contact met een belangrijke doelgroep, de zakelijke verkeersdeelnemers. In Zeeland willen we het landelijke MONO zakelijk, verbreden naar een Zeeuwse werkgeversaanpak die binnen alle thema's (en niet alleen Afleiding) kan worden ingezet. In 2020 is een plan van aanpak gemaakt dat in 2021 moet leiden tot een concreet projectplan op basis waarvan in hetzelfde jaar pilots kunnen worden uitgevoerd. Toelichting

G

Kwaliteit

Het starten van de landelijk ontwikkelde werkgeversaanpak in Zeeland is onderdeel van de plannen voor de komende tien jaar en opgenomen in de Zeeuwse Uitvoeringsagenda SPV 2030. In het afgelopen jaar is gestart met een verkenning. Enkele bedrijven zijn reeds benaderd in het kader van de betrokkenheid van bedrijven bij de campagne MONO. Daarnaast is er in de ROVZ nieuwsbrief aandacht geweest voor de werkgeversaanpak en de beschikbare verkeersveiligheid toolkit voor bedrijven. Bedrijven zijn door de geldende corona maatregelen echter nog niet actief benaderd.

Wat betreft de Zeeuwse werkgeversaanpak is een plan van aanpak geschreven. Met de uitvoering daarvan wordt gestart in 2021. Het plan gaat uit van het creëren van bewustwording, het versterken van de sociale norm en de aanpak van de veiligheidscultuur. We beginnen met het betrekken van bedrijven waarvan de werknemers dagelijks aan het verkeer deelnemen, zoals transportbedrijven, taxibedrijven, koeriersdiensten en montagebedrijven.