Toelichting

G

Kwaliteit

In 2020 heeft de provincie € 255.000,- subsidie verleend aan NV Economische Impuls Zeeland voor het uitvoeren van het project Voucherregeling voor circulaire & biobased economie en energietransitie. Impuls voert samen met Kamer van Koophandel deze driejarige voucherregeling uit voor MKB-bedrijven. De regeling draagt positief bij aan de versterking van de Zeeuwse innovatiekracht; MKB-ers in Zeeland kunnen door een voucher (bedrag tot maximaal 10.000 euro) hun innovatieve idee technisch en economisch verder laten uitwerken/toetsen m.b.v. inschakeling van een kennisinstelling die specifieke kennis en expertise hiervoor in huis heeft.
Tevens heeft de provincie in 2020 het project Biovoice financieel ondersteund met € 200.000,- waarvan de helft subsidie betrof vanuit circulair-biobased budget. Het BioVoice programma - waarbij vanuit Zeeland NV Impuls en Dockwise zijn betrokken - haalt bij grootbedrijven vragen op naar een biobased of circulaire oplossing voor een bestaand probleem. Mkb’ers en start-ups krijgen de kans te reageren op deze zogenoemde challenges. Het werkgebied van BioVoice is West- en Midden Brabant, en Zeeland. Grote bedrijven zoals DOW en Cargill worden gekoppeld aan MKB-ers en startups om daadwerkelijk te komen tot innovatiecontracten. Het innovatiecontract biedt financiering, toegang tot (internationale) markten. kennis en partners, hulpbronnen en onderzoeksfaciliteiten, business (klandizie) en schaalvergroting. De 2020 challengeronde van BioVoice eindigde vrijdag 2 oktober. Het resultaat: 8 innovatiecontracten plus 9 andere samenwerkingen.