Toelichting

G

Kwaliteit

In 2020 heeft de stichting haar naam gewijzigd in Circular Biobased Delta om daarmee de bredere ontwikkelingsscope aan te geven waarbinnen de biobased activiteiten plaatsvinden.
De stichting heeft in 2020 samen met bedrijven, ontwikkelingsmaatschappijen, de provincies Zeeland, Brabant en Zuid-Holland, en kennisinstellingen resultaten geboekt op de programma’s Sugar Delta (leads van bedrijven voor mogelijke investeringen in de regio), Biorizon (bio-aromaten) , CHAPLIN (ontwikkeling van nieuwe producten uit lignine) indiening van projecten voor EU calls en voortgang op een aantal projecten met kennisinstellingen zoals het Center of Expertise Biobased Economy. Tevens is in opdracht van de stichting door CE Delft een studie uitgevoerd die inzicht geeft in de meest kansrijke projecten om de komende jaren CO2-reductie te realiseren.