In 2020 was er een Europese aanbesteding voor de projectleider voor verkeerseducatie. De nieuwe projectleider krijgt in ieder geval de opdracht om het aantal bij ZVL aangesloten scholen te doen stijgen met vijf per jaar (naast de zestien scholen die al in het traject zitten). In Zeeland krijgt verkeerseducatie een hoge prioriteit. We gaan daarbij uit van continue onderwijs tot de jongeren volwassen zijn. Op de basisschool moet daarom een stevige basis worden gelegd. ZVL garandeert een zeker niveau van verkeerseducatie. De nieuwe projectleider zal de komende jaren de contacten met scholen die niet zijn aangesloten bij ZVL, intensiveren.Toelichting

G

Kwaliteit

Het betreft een doelstelling voor de komende jaren waarbij het streven is om zo veel mogelijk deelname aan ZVL te realiseren. Het afgelopen jaar was moeilijk. De scholen waren meer dan anders gesloten. Er waren dan ook veel minder contacten met de scholen dan anders. De interesse in verkeersveiligheid was, logischerwijs, ook lager dan anders. Scholen hadden andere zorgen.

Het goede nieuws is dat in het schooljaar 2019-2020 drie basisscholen het label hebben gekregen en dat op zestien basisscholen het ZVL traject is gestart. Daarnaast zijn er nog een paar scholen die gezegd hebben te willen starten nadat ze enkele andere prioriteiten hebben afgewerkt. Met deze scholen wordt in 2021 zo snel mogelijk weer contact gezocht.

De nieuwe gemeentelijke werkwijze moet het proces bespoedigen. Hiermee is het afgelopen jaar gestart bij de gemeente Goes, Borsele, Vlissingen en de Zeeuws-Vlaamse gemeenten verenigd in het REA Zeeuws-Vlaanderen. De andere Zeeuwse gemeenten zouden volgens planning het komende jaar conform de nieuwe werkwijze gaan werken.