Toelichting

G

Kwaliteit

Medio 2020 heeft de Provincie Zeeland € 120.000,- subsidie verleend aan Proefboerderij Rusthoeve voor de verdere doorontwikkeling genaamd Biobased Innovation Garden Rusthoeve (BIGR). Het project heeft een looptijd van 3 jaar (tot 1 juni 2023). Het doel van Biobased Innovation Garden Rusthoeve is de doorontwikkeling en toegankelijk maken van de kennis die in de afgelopen jaren is verzameld over het telen van biomassa en toepassingen vanuit biomassa voor de biobased economy. Er worden kansen gecreëerd en benut voor de akkerbouw als leverancier en decentrale verwerker van biomassa. Het project omvat o.a. aanleg van nieuwe teelten, organiseren van inspiratiesessies tbv nieuwe marktkansen, ontwikkeling van nieuwe businesscases, realisatie van een voor ondernemers openbaar toegankelijke database van inhoudsstoffen die planten bevatten en communicatieactiviteiten zoals brede publieksbijeenkomsten voor het agrarische netwerk. Door de corona maatregelen was er wel een rem op het aantal groepen dat een bezoek bracht aan de BIGR zoals van de WUR, HZ, Avans en andere groepen. En konden er slechts twee fysieke bijeenkomsten worden georganiseerd voor ondernemers. Na de zomer zijn de digitale mogelijkheden verkend en is het webinar “De Plant centraal” gerealiseerd.