Een substantieel deel van de impact wordt gerealiseerd bij aanbestedingen in de grond- weg- en waterbouw (GWW) middels een ambitieweb. Subdoel: 49% CO2-emissiereductie in 2030 en 95% reductie in 2050.Toelichting

G

Kwaliteit

Zeeland heeft in 2020 bij een aantal GWW pilotprojecten het Ambitieweb ingezet. De resultaten zijn geëvalueerd en de uitkomsten worden gebruikt om de inzet van het web verder te verbeteren. Het toepassen van het Ambitieweb komt voort uit de Green Deal GWW 2.0 en is op grond daarvan verplicht. Voor het project VRI afrit 38 bij Kruiningen is bijvoorbeeld een Ambitiewebsessie gehouden.
Vanaf 1 januari 2020 past de Provincie de CO2-Prestatieladder toe bij grotere GWW projecten. Hierbij trekt de Provincie samen op met het Waterschap Scheldestromen. In 2021 wordt dit in het kader van de RES verder uitgerold.
Renovatieprojecten bij de Provincie Zeeland worden zoveel mogelijk Maatschappelijk verantwoord aanbesteed. In 2020 zijn de verbouwing van Gebouw A en Netwerkruimte van de Provincie Zeeland volgens de MVI richtlijnen uitgevoerd. Op www.mviplatform.nl/dashboard-provincie-zeeland zijn meerdere projecten beschreven die volgens het Actieplan MVI 2017-2020 zijn uitgevoerd. Het Actieplan MVI 2021-2024 wordt in het eerste kwartaal 2021 aan GS aangeboden.