Toelichting

G

Kwaliteit

Binnen het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) is er een themaoverleg mobiliteit waar alle Zeeuwse wegbeheerders aan deelnemen. In het overleg is een driedeling aangebracht: A; projecten en beheer openbare ruimte, B; Beleid en Strategie, C; Verkeersveiligheid (ROVZ). Dit overleg kent ook ambtelijke tegenhangers waarin meer en detail afstemming plaats vindt. Voor de concrete en meer technische afstemming  m.b.t. wegwerkzaamheden, omleidingsroutes en afstemming tussen wegbeheerders zijn de systemen Melvin (korte termijn < 2 jaar) en MOOR (lange termijn) beschikbaar. Alle wegbeheerders en nutsbedrijven maken gebruik van deze systemen.