Toelichting

G

Kwaliteit

Er zijn twee haalbaarheidsstudies uitgevoerd naar de mogelijkheden van benutting van restwarmte van de industrie voor de gebouwde omgeving. Zowel in het Sloegebied als de Kanaalzone zijn er vanuit een technische invalshoek goede mogelijkheden geconstateerd. Om beter inzicht te krijgen in het economisch perspectief wordt samen met gemeenten en het industriële cluster vervolgonderzoek uitgevoerd.