Toelichting

G

Kwaliteit

In het kader van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat extra middelen ter beschikking gesteld voor de veilige inrichting van wegen. In het kader van de eerste tranche van deze subsidieregeling (gebaseerd op co-financiering) hebben de partners van het ROVZ waaronder ook de Provincie Zeeland, subsidieaanvragen ingediend en toegewezen gekregen. De toegewezen projecten worden veelal in 2021 en sommige met een uitloop tot 2026 uitgevoerd.