Toelichting

O

Kwaliteit

De plansoftware is aangeschaft en aanvullend hierop zal de 'toepasbare regel'-software in het eerste kwartaal worden aangeschaft. De koppelingen met het DSO-LV zijn voor plansoftware en zaaksysteem gerealiseerd. Koppeling van 'toepasbare regel'-software wordt gerealiseerd zodra deze is aangeschaft. Een volgende stap is de actualisatie van processen als gevolg van Omgevingswet en het opleiden van medewerkers om te kunnen werken met de software volgens de nieuwe standaarden van de Omgevingswet.