Toelichting

G

Kwaliteit

In 2020 een start gemaakt met het opstellen van de operationele programma`s voor de periode 2021-2027. In het voorjaar zullend deze programma`s uitvoeringsgereed zijn. De Europese Commissie heeft daarnaast voor crisisherstel COVID 19 € 750 miljard beschikbaar gesteld. Deze middelen zullen via REACT EU, JOINT TRANSITION Fund en de Recovery and Resilience Facility beschikbaar worden gesteld t.b.v. versterking van de economie en de uitvoering van de Greendeal. Veelal in samenwerking met Noord Brabant, Limburg en het rijk worden momenteel voorstellen ontwikkeld om een deel van deze middelen in Zeeland neer te laten slaan.