Toelichting

O

Kwaliteit

In 2020 is een visie op ondermijning door het college vastgesteld. Deze beleidsvisie heeft tot doel om helderheid te verschaffen in de visie van het college op het fenomeen ondermijnende criminaliteit, de rol die de provincie daarin kan spelen, de taken die het kan vervullen en de middelen die de provincie daarvoor inzet. De inzet van de provincie Zeeland wordt uiteen gezet via vier programmalijnen, te weten 1) weerbare organisatie, 2) weerbare overheid, 3) weerbare samenleving en 4) data, inzicht en onderzoek. Binnen de programmalijn ‘’weerbare organisatie’’ zal de provincie het komende jaar (2021) verder inzette op het programma awareness ondermijning voor onder meer leden van GS, management en provinciemedewerkers.