Toelichting

O

Kwaliteit

Er is ingestemd met de vervanging van 11 dieselbussen door elektrische bussen, maar er is nog geen overeenstemming over de kosten van de daarvoor benodigde laadinfrastructuur. Dit leidt tot vertraging van de start met het rijden van elektrische bussen in Zeeland.