Door middel van het vaststellen van een uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, toezicht en handhaving 2020, evaluatie van het Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving Wabo 2019 en monitoring van de acties die zijn opgenomen in het programma VTH + S in 2020.Toelichting

G

Kwaliteit

Ook in 2020 is de Big Eight gevolgd. Er is beleid opgesteld dat daarna is geïmplementeerd in de uitvoering. Daarna wordt één en ander gemonitord waarna er al dan niet aanleiding is om het beleid aan te passen. Volgens dit stramien wordt steeds gewerkt.