Toelichting

G

Kwaliteit

In 2020 is de dynamische lobbyagenda (DLA) verder geactualiseerd. De lobbydriehoeken, bestaande uit een bestuurlijk trekker, ambtelijk trekker en de lobbyist, die gekoppeld zijn aan de onderwerpen van de DLA zijn ingericht en operationeel. Daarnaast zijn in OZO verband ook periodieke thema-overleggen georganiseerd, waarbij alle 15 overheden betrokken zijn. Deze worden gebruikt om informatie over lobby/PA te delen en tevens om meer zicht te krijgen op beleidsontwikkeling in diverse sectoren die relevant kunnen zijn voor lobby/PA. Belangrijke lobbyonderwerpen waren in 2020 o.a. mobiliteit, leefbaarheid, Westerscheldetunnel, bereikbaarheid, stikstof, herverdeling gemeentefonds. Vanwege de beperkende maatregelen COVID zijn bijeenkomsten als de Haagse dag niet doorgegaan, maar hebben wij op alternatieve, vaak digitale wijze de aandacht gevestigd op onze regio.