Toelichting

O

Kwaliteit

In samenspraak met het POP-team zijn de mogelijkheden voor het verlenen van cofinanciering aan LEADER initiatieven op het vlak van leefbaarheid verkend.  In 2020  heeft dit echter niet geleid tot daadwerkelijke aanvragen van initiatieven voor een cofinancieringsbijdrage vanuit leefbaarheid.