Toelichting

G

Kwaliteit

Momenteel zijn 3 OP-Zuidprogramma's in uitvoering, te weten: Dare2Share, living lab autonoom transport Zeeland, Zero emissie logistiek Zeeland. Na bemiddeling van de Provincie heeft North Sea Port CEF-subsidie ontvangen voor de realisatie van de Central Gate.