Via contracten met de Stichting Incident Management en de samenwerking met de Verkeerscentrale van Rijkswaterstaat handelen we onverwachte afsluitingen van provinciale wegen snel en veilig af. In samenwerking met regionale partners werken we aan het verder beperken van de hinder voor weggebruikers door geplande en ongeplande afsluitingen en aan het zo goed mogelijk informeren over de actuele verkeerssituatie.Toelichting

G

Kwaliteit

Sinds 2019 wordt in regionaal verband gewerkt aan het versterken van het verkeers- en incident management door het Regionaal Verkeersmanagement Team (RVT) Zeeland. Werkzaamheden en evenementen worden met elkaar afgestemd en incidentsituaties worden geëvalueerd om daar gezamenlijk van te leren, waarbij steeds het doel is om de hinder voor het verkeer op het Zeeuwse hoofdwegennet als gevolg van bijzondere situaties (werkzaamheden, evenementen, topdruktedagen, incidenten) tot een minimum te beperken.
In april 2021 werkt de Provincie Zeeland al twee jaar samen met de Verkeerscentrale Zuid-Nederland van Rijkswaterstaat. Incidentmeldingen en pechgevallen op Provinciale wegen worden nu sneller doorgegeven vanuit de politie via de verkeerscentrale aan de dichtstbijzijnde kantonnier van de provincie Zeeland. Dit heeft geleid tot het sneller afhandelen van incidenten, en tot een verbetering van de doorstroming en verkeersveiligheid. Ook kan de Provincie meldingen op provinciale wegen beter monitoren en kantonniers op de juiste plek op he juiste moment inzetten.
In 2020 hebben GS en PS de visie op verkeersmanagement vastgesteld. Daarbij is gekozen voor de strategie basis, waarin voor de komende vier jaar een doorontwikkeling van reeds ingezette acties is voorzien. Tevens heeft een evaluatie plaatsgevonden naar het functioneren van de samenwerking binnen het RVT Zeeland en zijn diverse verbetervoorstellen gedaan die vanaf 2021 worden geïmplementeerd om de samenwerking verder te verbeteren .