Toelichting

G

Kwaliteit

Veel van de geplande (fysieke) lobbyacties zijn vanwege COVID in 2020 vervangen door digitale ontmoetingen. Periodiek heeft GS samen met de voorzitter van de VZG overleg gevoerd met de Zeeuwse Tweede Kamerleden. Twee keer heeft overleg plaatsgevonden tussen GS en de Vlaamse vertegenwoordiging.

Belangrijke mijlpaal voor de samenwerking binnen de Scheldemondraad was de vaststelling van de grensvisie. Deze visie zal in 2021 worden uitgevoerd.

In december 2020 hebben GS ingestemd met de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst Vlaams Nederlandse Delta. De VND zal als bestuurlijk platform gericht zijn op de duurzame ontwikkeling van de delta, m.n. als lobbyinstrument naar de beide nationale overheden.