Toelichting

G

Kwaliteit

Binnen het subsidieprogramma Zeeland in Stroomversnelling zijn onder andere de volgende initiatieven op deze beleidsterreinen financieel ondersteund: ketensamenwerking Kombucha, haalbaarheidsonderzoek Onkruidrobot, Zeeuwsche Smaakmakers, en Zeeuwsche Zoute.