Toelichting

O

Kwaliteit

Lopende activiteit. T.g.v. van de weerslag van corona op het onderwijs/scholen (medewerkers, leerlingen) zijn dit jaar minder nieuwe activiteiten opgestart dan voorzien (nb: corona heeft wel tot effect gehad dat de scholen, van PO - WO,  een enorme stap hebben gezet in het geven van onderwijs op afstand/digitaal lesgeven).  Ook is regelmatig contact en afstemming geweest en  zijn er verbindingen - en relaties gelegd tussen het onderwijs/onderzoek en nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld het Delta Kenniscentrum, het Kenniscentrum Ondermijning en de verbinding van RIAS aan de Zeeuwse opgaven.