Toelichting

O

Kwaliteit

Lopende activiteit. Via (online) bijeenkomst en expert-sessies is gewerkt aan de versterking en de onderlinge samenwerking van de K&I netwerken.