zoals de Zeeuwse Innovatieprijs Emergo, MKB Doorgaan, initiatieven voor het versterken van het Zeeuwse startersklimaat en de Zomerondernemer.Toelichting

G

Kwaliteit

In 2020 is, ter stimulering van innovatie en verbetering van het gebruik van financieringsregelingen, subsidie verleend aan de Zeeuwse Innovatieprijs Emergo. De uitreiking van deze innovatieprijs vond dit jaar niet plaats tijdens de Contacta, maar tijdens een live-uitzending van Omroep Zeeland.

Via de bestuurlijke taakgroep economie kijken we naar mogelijkheden om het Zeeuwse MKB te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Belangrijk doel is ondernemers zo snel en goed mogelijk te informeren over alle regelingen die er zijn. Dit doen wij onder andere via de coronamonitor https://corona.zeeland.nl/ .
Bij de taakgroep zijn o.a. de Provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten, Impuls Zeeland, VNO-NCW, de Economic Board Zeeland, Arbeidsmarktregio Zeeland, UWV, VeiligheidsRegio Zeeland en ZLTO betrokken.