Toelichting

G

Kwaliteit

Deze actie is uitgevoerd. De subsidie voor agrarisch natuurbeheer is voor het beheerjaar 2020 uitgebreid zodat het collectief Poldernatuur Zeeland de clustergebieden voor akkervogels robuuster heeft gemaakt met c.a. 50 ha Open akker en c.a. 100 ha Droge dooradering en daarmee het beheer van landschapselementen, binnendijken en graslanden heeft uitgebreid.