Toelichting

O

Kwaliteit

In 2020 is de vernieuwde beleidsplanning geïmplementeerd en daarmee gerealiseerd. De geïmplementeerde werkwijze biedt PS meer inzicht in de planning van GS voorstellen. In overleg met de Statengriffie is geconcludeerd dat deze nieuwe werkmethode aansluit bij de bestaande behoefte. De nieuwe werkwijze blijft voorlopig nog wel aandacht vragen om dit goed in het huidige werksysteem te krijgen.