Toelichting

G

Kwaliteit

Binnen de regiodeal Groen Onderwijs is in 2020 verder gewerkt aan de doorlopende leerlijn, LOB, excellentieprogramma evenals aan de dagelijkse uitvoering van het onderwijs en het uitvoeren van onderwijs- en onderzoeksprojecten. Met ingang van het schooljaar 2020/2021 is de ontwikkeling en de werving gestart voor de nieuwe mbo-opleiding procesoperator food en de opleiding aquacultuur (teelt op water). Ook is gestart met nieuwe keuzedelen in het groene domein. In fruitteelt, de nieuwe uitstroomrichting van de opleiding teelt, zijn in september twee groepen studenten gestart.