Toelichting

G

Kwaliteit

De subsidieregeling voor het uitvoeren van duurzaamheidscans is in november 2019 opengesteld.  De duurzaamheidsscan heeft als doel om de kansen voor naast energiebesparing, productie van duurzame energie, circulaire economie, klimaatadaptatie en versterken van biodiversiteit voor bedrijven en bedrijventerreinen in beeld te brengen. Gedurende 2020 zijn scans gestart op de volgende bedrijventerreinen
1. Schouwen Duiveland - Bedrijvenpark Zuid Zierikzee
2. Middelburg - Begeleiding Energiebesparing MKB
3. Kapelle - Bedrijventerrein Smokkelhoek
4. Borsele - Bedrijventerrein ’s Gravenpolder
5. Tholen - Bedrijventerrein Welgelegen
6. Goes, namens de Bevelandse gemeenten Bedrijventerreinen De Bevelanden

7. Vlissingen – Buitenhaven, Vesta 

8. Vlissingen - Bedrijventerrein Baskensburg
Bedrijfsbezoeken en fysieke bijeenkomsten waren een onderdeel van de aanpak van de scans. Deze hebben door de coronacrisis niet of slechts beperkt plaats kunenen vinden, zodat uitvoering van de scans ernstig vertraagd is.  De uitvoering loopt door tot in 2021.