Toelichting

G

Kwaliteit

De prestatieafspraken in 2020 hadden betrekking op de clusters - Invest in Zeeland (Vestigen/acquisitie en Trade and Innovate) , - Innovatiefinanciering en - Business Development met programma’s en projecten op de terreinen Circulaire Economie en Energietransitie, Logisitiek en Energie en Vrijetijdseconomie.
Provinciale Staten hebben het werkplan, begroting en jaarverslag ontvangen.