• Afstemming van de regionale economische agenda’s o.m. via 4 gezamenlijke programmateambijeenkomsten en 2 ontmoetingen van de Economic Board Zeeland en WestBrabant en provincie Noord-Brabant. Hierbij o.m. aandacht voor de regiodeals en de strategische agenda’s van de regionale economische clusters.
  • Voorbereiding en verslaglegging programmateam en de meeting of the boards.
  • Inbreng in totstandkomingsproces programma OP-Zuid (post 2020) vanuit perspectief afstemming West-Brabant en Zeeland
  • Signaleren van relevante regionale, provinciale, nationale en EU netwerken.Toelichting

G

Kwaliteit

Eind 2019 is besloten om - in 2020 kosteloos - deel te nemen aan de samenwerking in ENZuid. Ook de Economic Board besloot daartoe. In 2020 is vanuit ENZuid op basis van de gezamenlijke economische agenda’s ingezet op de verduurzaming van de procesindustrie, met het traject “Groene chemie, duurzame economie”. Dit is een intensief proces, dat begin 2021 moet leiden tot een programma en actieagenda, gedragen door de deelnemende industriële partners.
Door de COVID-19 maatregelen is in 2020 afgezien van ontmoeting van de Economic Boards van West-Brabant en Zeeland. Rewin is in 2020 niet meer door Brabant, Zeeland en regio West-Brabant gefaciliteerd om het secretariaat van de samenwerking te voeren. Hierdoor lag het accent bij de samenwerking op afstemming tussen de secretarissen van de boards en de samenwerking in de gezamenlijke projecten van Rewin en Impuls (SDR, Symbiose for growth en Biovoice). Deze goede samenwerking op projectniveau bleef in stand en werd uitgebreid met de gezamenlijke financieringstafel.