Toelichting

G

Kwaliteit

 Na de sluiting van de stortplaats Koegorspolder (2018) is de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van het nazorgplan, waarmee een maximale bescherming van het milieu is gewaarborgd. De RUD Zeeland controleert of de nazorgwerkzaamheden door derden goed worden uitgevoerd. De financiële middelen om dit nazorgplan eeuwig durend uit te voeren zijn ondergebracht in het Nazorgfonds provinciale stortplaatsen. Sinds december 2020 is de provincie ook eigenaar van de stortplaats. Omdat de provincie nu eigenaar is kan zij ook onderzoeken welke herbestemming van de stortplaats mogelijk is. De provinciale voorkeur gaat uit naar het toestaan van een zonnepark, gecombineerd met het vergroten van de biodiversiteit. In 2021 zal duidelijk worden wat de haalbaarheid daarvan is.