Toelichting

G

Kwaliteit

De bovenregionale samenwerking tussen Zeeland en Noord-Brabant en tussen Noord-Brabant en Limburg heeft in 2020 een vervolg gekregen in Economisch Netwerk Zuid-Nederland (ENZuid). Hierin werken de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland samen met de Triple Helix organisaties in Zuid-Nederland, waaronder Economic Board Zeeland. Een afzonderlijk bestuursarrangement tussen Noord-Brabant en Zeeland kwam hierdoor in 2020 niet aan de orde. De regionale ontwikkelingsmaatschappijen zijn op ENZuid aangesloten en wisselden in 2020 onder meer uit over financiering.