Toelichting

G

Kwaliteit

Ook in 2020 zijn er voor verschillende projecten, subsidieaanvragen ingediend met als doel de kwaliteit van het gebied een impuls te geven. Dit loopt via de SKNL-regeling . Een mooi voorbeeld hiervan is landgoed Molenwijk. Dit landgoed is in 2020 volledig begrensd binnen het natuurnetwerk om het mogelijk ta maken om hier een kwaliteitsimpuls te realiseren en vervolgens via SVNL te beheren.