Toelichting

G

Kwaliteit

De provincie Zeeland ligt voor de herstelmaatregelen in Natura-2000 gebieden op schema. Provincies rapporteren jaarlijks naar B12 over de voortgang van de uitvoering van herstelmaatregelen, in de laatste rapportage staat dat de totale opgave voor meer dan 95% op schema ligt.