Toelichting

O

Kwaliteit

Onder het uitvoeringsprogramma vallen diverse projecten. Deze zijn belegd bij de stakeholders. Voor een aantal projecten heeft ook de provincie een belangrijke rol. Het betreft onder andere de Roggeplaat- en Galgeplaatsuppletie. De Roggeplaatsuppletie is inmiddels uitgevoerd en wordt gemonitord. De Galgeplaatsuppletie staat gepland voor 2025. Hiervoor is inmiddels gestart met de voorbereidingen. Ook is gestart met een onderzoek naar een onderwaterreservaat in de Oosterschelde.