De Roggeplaatsuppletie is uitgevoerd. Inmiddels is gestart met de ecologische en morfologische monitoring. Deze monitoring loopt nog door tot 2025.Toelichting

G

Kwaliteit

De Roggenplaat suppletie is uitgevoerd en het resultaat wordt gemonitord.