Toelichting

O

Kwaliteit

Er is, in samenwerking met de gemeente Borsele en betrokken stakeholders, gestart met een pilot pro-actieve soortenbescherming in de dorpskern Nieuwdorp. Doel is om voor veel voorkomende activiteiten (verbouwingen, woningrenovatie) waarbij aanwezigheid van beschermde soorten een rol speelt pro-actief maatregelen te treffen voor die soorten waardoor het vergunningenproces kan worden versneld en vereenvoudigd.