Toelichting

G

Kwaliteit

Diverse projecten samen met gemeenten, waterschap, agrarische sector en kennisinstituten. Eerder gestarte projecten DNA van de stad, effect van organisch stof op waterhuishouding in de fruitteelt, Interreg project Carbon Farming (met ZLTO) en praktijkstudie naar in Zeeland bruikbare bodemmaatregelen uit de landbouw in Zuid-Europa. In 2020 is een quick-scan uitgevoerd naar het risico van bodemdaling.